יום שישי, 26 באוקטובר 2012

ברקים ומחשבים - איך תגנו על האלקטרוניקה הרגישה שלכם בזמן סופה...

צילום - טל שמאי
הברקים הם תופעת טבע מדהימהמרשימה ו...מחשמלתתרתי משמעהם גורם מספר אחד בהשבתת מערכות אלקטרוניות רגישות ואף בהריסתן המוחלטתפגיעת ברק מקפיצה לרגע את המתח החשמלי מעל ומעבר ליכולת הספיגה של מכשירי האלקטרוניקהדבר שעלול לגרות לרכיבים רגישים פשוט להישרףבין המכשירים הרגישים במיוחד נמצא את מערכות הקול והקולנוע הביתימסכים וטלוויזיותמקררים ומתקני מים בעלי כרטיסים אלקטרונייםמודמיםראוטריםוכמובן מחשביםנייחים או ניידים (שמחוברים לחשמל). אבל תופעת הטבע יכולה להישאר ביופייהמבלי להפוך לאסון טבעאם נדאג לכמה אמצעי הגנה פשוטיםשימנעו את עגמת הנפש מאיבוד הציוד היקר לנו וכשמדובר במחשבים – מאיבוד התכנים שכל כך חשובים עבורנוקבלו סקירה קצרה של האפשרויות העומדות בפניכם להגנה על הציוד היקר מפני קפיצות מתח:


ניתוק מהחשמל.
פעולה פשוטה ויעילהאין חשמל – אין נזקאבל מהזה קצת מזכיר הימנעות מוחלטת מסקסכדי לא להיכנס להיריוןמה גםשניתוק ציוד מהחשמל מחייב נוכחות שלנו במקום בזמן הסופה והפסקה מוחלטת של הפעילות שמבוססת על הציוד האלקטרוניובואו נודהשניתוקולו לזמן קצר ביותרמהאינטרנט או ממערכת הבידור הביתיהיא כמו ניתוק מהחמצןשזה כבר ממש לא בריא...

מגן ברקים.
מכשיר זולפשוט ויעילניתן לרכוש אותו בחנויות חשמלכלי עבודהמחשבים וכו'. המחירים מתחילים בסביבות 40 שקל לפשוטים ביותרויכולים להגיע לכמה מאות שקלים לכאלו שיכולים לשאת מספר רב של מכשירים זוללי חשמלבו זמניתגם הפשוטים מאפשרים חיבור כמה מכשיריםבאמצעות רב שקעאבל חשוב לחשב את סך ההספק שלהם ביחד (כמהWATT הם צורכים בשעה – כתוב בד"כ על כל מכשירולוודא שהמכשיר שרכשנו יעמוד בעומסמגן ברקים יעיל בקפיצות מתח שלא חוזרות בתדירות גבוההכמולמשלסופת ברקים שהולכת ומתחזקתוהשיא שלהשהוא הכי מסוכן לציודאורך רק רגעים ספוריםאבל אםמאיזושהי סיבהקפיצות המתח נמשכות יותר זמןמומלץ לא לסמוך על מגני הברקים ולנתק את הציוד הרגיש מהחשמל.אל-פסק (UPS).
מכשיר גאונישמיועד במקור למחשביםאבל ניתן לשימוש גם עבור ציוד רגיש אחרכמו מסכיםמודמים וראוטריםמדובר למעשה בסוללת גיבוישמחוברת כל העת לחשמלהמכשיריםהניזונים ממנהמקבלים מתח יציב כל הזמןגם בזמן סופת ברקים או נפילות מתח מסיבות אחרותלסוללות האל פסק ישכמובןיתרון בולט על פני מגני הברקיםבכך שהיא מספקת מתח זמניגם בזמן הפסקת חשמלכךאם היא מחוברת למחשבהיא תאפשר לכם מסדקות של מתחשיספיקו לשמור מסמכים פתוחים ולכבות את המחשב כיבוי מסודרלרוב מכשירי האל-פסק מצורפות גם תכנותשייקחו פיקוד על המחשב בזמן הפסקת חשמל ויבצעו עבורכם את השמירה והסגירהשווה במיוחדמחירי האל-פסק מתחילים סביב ה-350 שקליםלסוללות שיספיקו למחשב אחד ולמסך שלוועד לאלפי שקליםעבור עמדות מחשב רבות בארגונים גדולים.

לסיכוםהשקעה קטנה יחסית של כסף ותשומת לבעשויה לחסוך עגמת נפש גדולהכתוצאה מאבדן ציוד ותכנים יקרי ערךבזמן מסופת ברקים קצרה ואלימה או “סתם” קפיצת מתח

אך איני יכול לסייםמבלי להזכיר לכו-ו-ל-ם את כלל הברזל מספר אחד בשימוש במחשבגיבויגיבויגיבוי! 
גיבוי יומיומי של התכניםלאמצעי גיבוי חיצונייםיגן עליכם מהנזק הכי משמעותי כתוצאה מהשבתת המחשב ותוכלו לשחזר את התוכן שאבדהגיבוי הקל ביותרבימינוהוא לשירותי אחסון בענןכמו Dropbox, Ubuntu One ודומיהםאבל גם כוננים חיצוניים מצוינים למשימה זאתבתנאי ששומרים עליהם במקום מוגן ומרוחק מהמחשב ושהם עצמם לא מחוברים כל הזמן לחשמל...

שתהיינה לנו עונות גשמים ברוכות ומהנותבלי נזקים.

גילוי נאותפוסט זה נכתב בזמן סופת ברקים עצבנית במיוחדממחשב שמחובר למגן ברקיםאיזו השראה...


לייעוץ ועריכת גיבויים למשתמשים פרטיים ועסקייםלחצו כאן.

תגובה 1: